De rechten van het kind

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen. Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als “onbekend” uit te roepen. Fernand haesbrouck, http://www.adhdfraude.net Met de voeten getreden… Volgens artikel 22 bis uit de Belgische grondwet heeft elk kind recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke … Lees verder De rechten van het kind

Kunnen we “gelukkig zijn” aanleren ?

Volgens wetenschappelijk onderzoek is Matthieu Ricard (67) de meest gelukkige persoon in de wereld. Wat is er zo bijzonder aan Matthieu ? Matthieu Ricard, de Franse biochemicus die Boeddhistische monnik werd, zegt dat we onze geest de gewoontes van welzijn kunnen aanleren en zo een zuiver gevoel van sereniteit en vervulling kunnen verwezenlijken. Hij deed mee aan een 12-jarige wetenschappelijke studie over de effecten van … Lees verder Kunnen we “gelukkig zijn” aanleren ?